Впусни се в своето приключение

Очакват те над 1500 дестинации
Deatravel destinations

Нашите дестинации

Дея Травъл предлага почивки в над 1500 дестинации, разположени на 6 континента.

deatravel eu header bgНа 02.09.2020г. ДЕА ТРАВЪЛ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11061-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“..

                Общата стойност на проекта е 7 946.70 лв. от които 6 754.69лв. европейско и 
1 192.01 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в ДЕА ТРАВЪЛ ООД .deatravel eu header bg


На 23.03.2021 г. „ДЕА ТРАВЕЛ“ООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.095-4465 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Заявление: № BG16RFOP002-2.095-4465 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност : 1168,45 лв.

Начало: 23.03.2021г.

Край: 23.06.2021 г.deatravel eu header bg


На 28.05.2021 г. „ДЕА ТРАВЕЛ“ООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ No BG16RFOP002-2.097-4756 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“

Заявление: No BG16RFOP002-2.095-4756 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 3935,25 лв.

Начало: 28.05.2021г.

Край: 28.08.2021 г.deatravel eu header bg


На 06.08.2021 г., дружество ДЕА ТРАВЕЛ ООД има одобрено заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.101-0936 по процедура „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки II“

Заявление: № BG16RFOP002-2.101-0936 Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19

Главна цел: Осигуряване на оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Очаквани резултати: Постигане на положителен ефект по отношение на МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.

Обща стойност: 1 095,62 лв.

Начало: 06.08.2021 г.

Край: 06.11.2021 г.deatravel eu header bg


На 21.12.2020г., дружество ДЕА ТРАВЕЛ ООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.092-0391-C01 по процедура BG16RFOP002-2.092 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19
Номер и наименование на проекта: № BG16RFOP002-2.092-0391-C01 Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

Главна цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.


Очаквани резултати:  Постигане на положителен ефект по отношение на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работни места.

Обща стойност: 820,57 лв., от които 697,48 лв. европейско и 123,09 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.12.2020 г.
Край: 21.03.2021 г.