Впусни се в своето приключение

Очакват те над 1500 дестинации
Deatravel destinations

Нашите дестинации

Дея Травъл предлага почивки в над 1500 дестинации, разположени на 6 континента.

deatravel eu header bgНа 02.09.2020г. ДЕА ТРАВЪЛ ООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-11061-C01 по Оперативна Програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, процедура № BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност 2014-2020“..

                Общата стойност на проекта е 7 946.70 лв. от които 6 754.69лв. европейско и 
1 192.01 лв. национално съфинансиране.

Водещата цел проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места в ДЕА ТРАВЪЛ ООД .